Bog: Momsmanual 2024-1
590,00 kr. 737,50 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 

Momsmanual 2024-1

Den er ajourført med ændringer i lovgivning og praksis, som har fundet sted siden sidste udgave.

Det tidligere fremsatte lovforslag om indførelse af momspligt for kunstneres royaltyindtægter fra salg af rettigheder til værker mv., er på nuværende tidspunkt ikke genfremsat, efter det blev nedstemt før folketingsvalget. Der forventes således ikke på nuværende tidspunkt at ske nogle ændringer i forhold til den hidtidige praksis om momsfritagelse af kunstneres royaltyindtægter.

Skattestyrelsen havde i 2022  flere styresignaler i høring vedrørende moms i forbindelse med undervisning og uddannelse. De endelige styresignaler er ikke offentliggjort ved redaktionens afslutning, og det vides ikke, hvornår dette vil ske. Der er tale om styresignaler, som markant vil ændre på nugældende praksis, hvilket må antages at være en del af forklaringen på, at det trækker ud.

 

De ændrede renteregler pr. 1. juli 2023 har medført ændringer for angivelse af momsreguleringen for virksomheder, der har delvis fradragsret.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige fortolkningsbidrag. Det gælder – sædvanen tro – indenfor fast ejendom, men også vedr. handel med både krypto kunst og krypto valuta.