EU-KARNOV EU’s Charter om grundlæggende rettigheder med kommentarer
200,00 kr. 250,00 kr. inkl. moms

Med Lissabon-Traktatens ikrafttræden den 1. december 2009 blev EU’s Charter om grundlæggende rettigheder juridisk bindende på traktatniveau, jf. artikel 6, stk. 1, TEU. Chartret blev derved den primære grundrettighedskilde i EU-retten med den virkning, at EU-Domstolens prøvelse i sager, hvor grundlæggende rettigheder påberåbes, tager udgangspunkt i Chartrets bestemmelser.

EU-Domstolen har siden hen fortolket Chartrets enkelte bestemmelser i efterhånden ganske mange sager. Der er ingen tvivl om, at Chartret har fået en central betydning ved fortolkningen og anvendelsen af EU-retten, herunder i forhold til medlemsstaternes lovgivninger, der reguleres af EU-retten.

EU-Karnov, bind 1, indeholder fokuserede kommentarer om EU-Domstolens praksis til de enkelte charterbestemmelser og bliver løbende revideret. Med henblik på at imødekomme behovet for en let tilgængelig udgave af EU-Domstolens praksis om Chartret, som de fleste praktikere, dommere og advokater samt undervisere må forventes at have brug for, og som man nemt kan tage med sig til møder mv., har forlaget derfor besluttet at udgive en handy udgave af charterbestemmelserne med de seneste kommentarer.