Bog: Voldgiftstekster
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Bogen samler de vigtigste retsakter for voldgift i international og national sammenhæng

Af internationale retsakter er der medtaget de centrale regelsæt fra UNCITRAL.

Herunder New York-konventionen og Modelloven om voldgift, og fra IBA, herunder om bevisoptagelse og habilitet.

Desuden indeholder bogen procesreglerne for de mest anvendte voldgiftsinstitutioner i England & Wales, Frankrig, Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz, USA, Kina og Singapore og Danmark samt adresser og anbefalede voldgiftsklausuler for disse institutioner.

Tekstsamlingen rummer også voldgiftslovene fra de nævnte lande.

Målgruppe

Tekstsamlingen er velegnet for advokater, dommere og erhvervsjurister, men andre med interesse for international handelsvoldgift kan også få gavn af tekstsamlingen.

Om forfatteren

Forfatteren er professor ved Copenhagen Business School, Juridisk Institut og har blandt andet ekspertise i kontraktret samt voldgift og mægling. Han har skrevet adskillige bøger om voldgift og international handelsret.