Bog: Virksomhedspant - Karnov Group
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Bogen beskriver reglerne om virksomhedspant, fordringspant og negativerklæringer og er den hidtil mest udførlige fremstilling af området

I bogen behandler forfatterne blandt andet spørgsmålene:

  • Hvilke aktiver kan virksomhedspantsættes?
  • På hvilken måde og til fordel for hvem kan der stiftes virksomhedspant og fordringspant?
  • Hvilken beskyttelse giver en negativerklæring?
  • Hvordan er prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og andre rettigheder?
Målgruppen
Bogen henvender sig til advokater, bankjurister og alle andre med interesse for finansieringsret og insolvensret.

Om forfatteren

Forfatterne er professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, der var medlem af Virksomhedspanteudvalget, advokat (fhv. landsdommer) Lars Lindencrone Petersen, der var formand for Virksomhedspanteudvalget, samt Thorvald Spanggaard, der var sekretær for Virksomhedspanteudvalget.