TfL - Tidsskrift for Landbrugsret
3.065,00 kr. 3.831,25 kr. inkl. moms
Løbende abonnement på tidsskrift, pris pr. år

Produktet er udgået pr. 31/12 2019 og bliver ikke længere ajourført.

Tidsskrift for Landbrugsret bringer aktuelt for advokater, konsulenter og andre, der er særligt interesserede i - og arbejder med landbrugets retsforhold.

TfL dækker et bredt spektrum af landbrugets retsforhold, f.eks. betingelser for erhvervelse, forpagtning og drift af landbrugsejendomme, EU-støtteordninger, jordfordeling, miljø m.m.

Afgørelserne er, som i UfR, forsynet med en overskrift og et resumé, der kort belyser sagens væsentligste aspekter og præmisserne for afgørelsen.

TfL består af faglige artikler, domme fra Højesteret og landsretterne samt afgørelser fra NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets klagecenter. Desuden bringes en kort nyhedsoversigt over ny lovgivning.

Tidsskriftet udkommer fire gange om året.

*Abonnement

Tidsskrift for Landsbrugsret er et årsabonnement. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris, og abonnementet løber indtil det opsiges. Du får alle årets fire udgivelser, når du bestiller abonnementet. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser