Bog: Tegning og fuldmagt nogle hovedspørgsmål
248,00 kr. 310,00 kr. inkl. moms

2. udgave af bogen Tegning og fuldmagt er i produktion og forventes at komme på lager medio august 2021. 

Erhvervslivet indgår aftaler på mange måder og på forskellig måde. Antallet af aftaler er betydeligt gående fra salg af en pakke krydderboller til kontrahering om tog til en ny metro. Undertiden er der spørgsmål, om virksomheden/selskabet kan springe fra en aftale.

Aftaleretligt er fuldmægtigen en vigtig person i aftaledannelsen, og selskabsretligt er der regler om tegning og prokura. Forfatterne analyserer disse regelsæt, herunder i historisk belysning, og de påviser bl.a., at fuldmægtiges aftaler spiller en meget væsentlig rolle også ved selskabers aftaler.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Temaet. Arkæologien
1.1. Hvorfor denne bog?
1.2. Oversigt over emnekredsen
1.3. Arkæologisk del

Kapitel 2. Tegning
2.1. Indledning
2.2. Repræsentationsret og tegningsret i selskabsretten
2.3. Repræsentationsret – selskabslovens § 135, stk. 1
2.4. Tegningsret – selskabslovens § 135, stk. 2 f
2.5. Begrænsninger i tegningsretten – selskabslovens § 136, stk. 1
2.6. Ugyldigt valg; betydning for selskabets aftalepart
2.7. Supplement til tegningsreglerne

Kapitel 3. Prokura
3.1. Indledning
3.2. Reglerne, herunder retspraksis
3.3. Afrunding. Har prokurainstituttet betydning i dag?

Kapitel 4. Fuldmagt
4.1. Indledning
4.2. Kort om fuldmagten i danske ret
4.3. De særligt relevante relationer
4.4. Tegning og generalfuldmagt

Kapitel 5. Afrunding
5.1. Opsummering
5.2. Udsyn