Supplement til Karnov Group Skatte- og Afgiftslove 2016
1.775,00 kr.

I Supplementet 2016 finder du alle de vedtagne love med forarbejder vedr. hele folketingsåret 2015-16 de nye bekendtgørelser, meddelelser og styresignaler samt resuméer af domme og afgørelser for 1. halvår 2016 - alt helt frem til 1. juli 2016.

Supplement 2016 er opbygget, så du let og hurtigt finder:

  • En beskrivende indgang til ny lovgivning
  • Viden om lovgivningens politiske intentioner
  • Ikrafttrædelsesproblemer og overgangsordninger.

I supplementet findes nye domme og afgørelser til lovene og andre retsforskrifter fra perioden januar-juni 2016.

For at lette overblikket er det tilstræbt, at resuméer af afgørelserne rummer tilstrækkelige oplysninger til at give en hurtig orientering om praksis.

*Bemærk

Supplement til Karnov Group Skatte- og afgiftslove kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Supplement til Karnov Group Skatte- og afgiftslove udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater