Bog: Straffeproces
348,00 kr. 435,00 kr. inkl. moms

Få en solid indføring i straffeprocessens begreber og problemstillinger

Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side.

Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder.

Bogens kapitler:

  • De grundlæggende straffeprocessuelle principper
  • Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse
  • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
  • Påtalen
  • Bevisbyrde og bevisbedømmelse
  • Domstolenes organisation
  • Hovedforhandling og dom
  • Appel.

Målgruppe

Straffeproces er målrettet undervisningen på jurastudiets grunduddannelse, men kan også læses af ikke-jurister, der ønsker en introduktion til den danske strafferetspleje.

Om forfatteren

Forfatter er Eva Smith, professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Endvidere har Peter Trudsø, advokat og ekstern lektor i straffeproces, medvirket til bogen.