Bog: Straffeproces
348,00 kr. 435,00 kr. inkl. moms

Få en solid indføring i straffeprocessens begreber og problemstillinger

Bogen beskriver formål og indhold af de grundlæggende regler for straffesager ud fra de bærende principper: hensynet til kriminalitetsbekæmpelsen – og hensynet til individets retssikkerhed, forstået som de regler, der skal sikre den mistænkte, sigtede eller tiltalte en rimelig behandling fra myndighedernes side.

Fra denne synsvinkel gennemgås opbygningen af retssystemet: politi, anklagemyndighed og domstol – og disse myndigheders funktion, kompetence og indbyrdes afhængighed. Endvidere beskrives sigtedes og forsvarets rettigheder.

Bogens kapitler:

  • De grundlæggende straffeprocessuelle principper
  • Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse
  • Straffeprocessuelle tvangsindgreb
  • Påtalen
  • Bevisbyrde og bevisbedømmelse
  • Domstolenes organisation
  • Hovedforhandling og dom
  • Appel.

Målgruppe

Straffeproces er målrettet undervisningen på jurastudiets grunduddannelse, men kan også læses af ikke-jurister, der ønsker en introduktion til den danske strafferetspleje.

Om forfatteren

Forfatter er Eva Smith, professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. Endvidere har Peter Trudsø, advokat og ekstern lektor i straffeproces, medvirket til bogen.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel I. De grundlæggende straffeprocessuelle principper
Kapitel II. Efterforskning, sigtelse og forsvarerbeskikkelse
Kapitel III. Straffeprocessuelle tvangsindgreb
Kapitel IV. Påtalen
Kapitel V. Bevisbyrde og bevisbedømmelse
Kapitel VI. Domstolenes organisation
Kapitel VII. Hovedforhandling og dom
Kapitel VIII. Appel