SR-Skat - Skatteinformation fra de statsautoriserede revisorer
2.400,00 kr. 3.000,00 kr. inkl. moms

SR-Skat overvåger skatteudviklingen i Danmark og internationalt.

Nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og meddelelser fra SKAT resumeres. De seneste afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten, Skatteministeriet og SKAT kommenteres. Alt dette suppleres og perspektiveres med fyldige artikler, som analyserer og fortolker udviklingen - og hvor der især fokuseres på de praktiske konsekvenser.

Skat er et kompliceret fagområde, men vores eksperter ”oversætter” de vanskelige regler til et sprog, der er til at forstå.

SR-Skat redigeres af ansv. redaktør, statsaut. revisor Flemming Mortensen, statsaut. revisor Lars Thygesen, professor Jane Bolander, skattekonsulent Mette Bøgh Larsen, partner Nikolaj Vinther og partner Jens Pedersen.

SR-Skat udkommer 6-7 gange årligt og udgives i samarbejde med FSR -danske revisorer.

*Abonnement

SR-Skat er et abonnement, der følger kalenderåret.
Du får alle årets udgivelser, når du bestiller abonnementet. Den oplyste pris er den årlige abonnementspris og abonnementet løber indtil det opsiges. Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser