Bog: Socialret. Tilbagebetaling. Forældelse. Modregning. Inddrivelse

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

641,00 kr. 801,25 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen gennemgår reglerne om tilbagebetaling, forældelse, modregning og inddrivelse af fordringer i socialretten

Socialret – 2. reviderede udgave – er ajourført med lovændringer, domme og administrative afgørelser frem til 1. august 2018.

Siden 1. udgave er der indført nye regler om forældelse og inddrivelse, herunder regler om myndighedernes kompetence, udvidet adgang til modregning, tabeltræk og betalingsevnevurderinger. Desuden er der afsagt et betydeligt antal domme og truffet mange administrative afgørelser, som gennemgås.

Bogen består af fire dele;

  • tilbagebetaling,
  • forældelse,
  • modregning og
  • Inddrivelse

Målgruppe

Bogen henvender sig medarbejdere i kommunerne, Udbetaling Danmark, staten, fagforeninger, advokater og studerende på de sociale højskoler.

Om forfatterne

Mikael Kielberg er cand.jur. fra 1977. Chefkonsulent i Ankestyrelsen (1987-2016) og tidligere advokat, censor på de sociale højskoler, RUC og Københavns Universitet. Forfatter til bøger og artikler om socialret og personskadeerstatning.

Sarah Toron Sørensen er cand.jur. fra 2010. Tidligere specialkonsulent i Ankestyrelsen og fra 2017 specialkonsulent i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).