Bog: Skatteretten 3
1.096,00 kr. 1.370,00 kr. inkl. moms

Hånd- og lærebog om international skatteret

Skatteretten 3 udkommer nu i 6. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1, 2 og 4 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning og dens internationale relationer.

Af hovedpunkter i Skatteretten 3 kan nævnes:

 • International skatteret
 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster
 • CFC-beskatning
 • Tynd kapitalisering
 • Rentefradragsbegrænsning
 • International Transfer Pricing
 • EU-skatteret

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Nyt i 6. udgave

Skatteretten 3 er ajourført med lovændringer mv. pr. 31. december 2012.

Målgruppe

Skatteretten 3 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter.

Om forfatterne

 • Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Advokat (H), partner Kurt Siggaard, Holst, Advokater
 • Partner, professor, dr. jur. Niels Winther-Sørensen, PwC
 • Adm. direktør, ph.d., adjungeret professor Jakob Bundgaard, Corit Advisory P/S og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Inge Langhave Jeppesen, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater
 • Partner, adjungeret professor, dr. jur. Jens Wittendorff, Ernst & Young og Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1: Indledning om international skatteret (Niels Winther-Sørensen)
Kapitel 2: Indgåelse og fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster (Niels Winther-Sørensen)
Kapitel 3: Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes anvendelsesområde (Niels Winther-Sørensen)
Kapitel 4: Lempelse for dobbeltbeskatning (Jakob Bundgaard)
Kapitel 5: Fordelingsbestemmelsernes indhold (5.1-5.6: Jens Wittendorff; 5.7-5.19: Jakob Bundgaard)
Kapitel 6: Særregler om underskud og fradrag (Jens Wittendorff)
Kapitel 7: Værnsregler vedrørende mobil indkomst – CFCbeskatning og beskatning af investeringsselskaber (Jakob Bundgaard)
Kapitel 8: Fradragsbegrænsning for selskabers finansieringsudgifter (Jakob Bundgaard)
Kapitel 9: International Transfer Pricing (Jens Wittendorff)
Kapitel 10: Personselskaber og hybride selskaber (Jens Wittendorff)
Kapitel 11: Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes diskriminationsforbud (Jens Wittendorff)
Kapitel 12: Det EU-retlige diskriminations- og restriktionsforbud (Jakob Bundgaard)
Kapitel 13: Harmonisering ved udstedelse af direktiver mv. (Jakob Bundgaard) Kapitel 14: Løsning af internationale dobbeltbeskatningskonflikter (Jens Wittendorff)
Kapitel 15: Internationalt kontrolsamarbejde (Jens Wittendorff)