Bog: Skatteretten 2
1.148,00 kr. 1.435,00 kr. inkl. moms

Hvordan beskattes selskaber og andre juridiske personer?

Hånd- og lærebog om erhvervsbeskatningen og beskatningen af selskaber og andre juridiske personer og deres deltagere.

Skatteretten 2 udkommer nu i 7. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstskatteret.

Skatteretten 2 behandler følgende emmer:

 • Erhvervsbeskatning
 • Beskatning af aktieselskaber mv.
 • Koncernbeskatning
 • Udbyttebeskatning
 • Beskatning ved selskabsstiftelse, kapitalændringer og rekonstruktion mv.
 • Generationsskifte
 • Omstrukturering
 • Beskatning af fonde og foreninger
 • Kooperationsbeskatning
 • Personselskabsbeskatning.

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Nyt i 7. udgave

Ud over den almindelige ajourføring af de forskellige emneområder er strukturen ændret og flere af kapitlerne er skrevet helt om.

Målgruppe

Skatteretten 2 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

 • Professor, dr.jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet
 • Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater
Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.