Bog: Skatteretten 1
1.272,00 kr. 1.590,00 kr. inkl. moms

Hvordan beskattes fysiske personer?

Hånd- og lærebog om skatterettens almindelige og grundlæggende regler med særligt fokus på beskatningen af fysiske personer.

Skatteretten 1 udkommer nu i 7. udgave og udgør sammen med Skatteretten 2 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstbeskatning.

Skatteretten 1 omhandler alle væsentlige problemstillinger i skatteretten:

 • Skattesystemet
 • Skatteberegning og opkrævning
 • Indkomstopgørelsen
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Subjektiv skattepligt
 • Familiebeskatningen
 • Introduktion til erhvervs- og selskabsbeskatning.

Bogen har et dobbelt formål som både lærebog og håndbog, hvor ønsket er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Bogen er derfor opdelt i overskuelige tekstafsnit og omfattende noter, der tilgodeser praktikerens behov for information gennem fyldige henvisninger til love, lovforarbejder, administrativ praksis, domme og litteratur mv.

Nyt i 7. udgave

I 7. udgaven af Skatteretten 1 er afsnittet om den subjektive skattepligt blevet udvidet, og der er udarbejdet et nyt introducerende kapitel om skatteforvaltningen, klage og domstolsprøvelse som følge af, at de hidtidige bind Skatteretten 3 om den internationale skatteret og Skatteretten 4 om den formelle skatteret ikke længere er selvstændige bind. Udover den almindelige ajourføring af de forskellige områder er strukturen ændret, og flere af kapitlerne er skrevet helt om.

Målgruppe

Skatteretten 1 kan dels fungere som håndbog for advokater, revisorer og andre praktikere, dels fungere som grundlag for undervisning i skatteret på universiteter og andre højere læreanstalter, herunder især undervisningen på jurastudiet.

Om forfatterne

 • Professor, dr. jur. Jan Pedersen, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Lektor, ph.d. Malene Kerzel, Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet.
 • Lektor, ph.d. Jane Ferniss, Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
 • Advokat, ph.d., ekstern lektor Claus Hedegaard Eriksen, Holst, Advokater.

Denne udgivelse fås også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.