Bog: Skattememo - August 2017
485,00 kr.

SkatteMemo 2018-1 er i produktion og forventes at udkomme ultimo februar 2018.

SkatteMemo er et alfabetisk minileksikon, der gennemgår alle de vigtigste skatteregler, beløbsgrænser, procentsatser m.v.

Bogen indeholder forklaringer og oversigter over mere end 200 skatteregler – og de mest komplicerede regler er suppleret med skemaer og diagrammer. I tilknytning til mange af reglerne er der endvidere beregningseksempler og henvisninger til love, bekendtgørelser, cirkulærer samt relevante domme og afgørelser.

SkatteMemo er dermed et praktisk anvendeligt værktøj, som henvender sig til alle, der vil have et hurtigt og præcist overblik over de gældende skatteregler.

Af væsentlige ændringer i denne udgave kan nævnes:

  • Tvivl om skattefrihed ved arbejdsgivers dækning af udgifter til parkeringsplads ved skattefri kørselsgodtgørelse er fjernet.
  • Tilskud til revisor- og advokatbistand i skattesager (omkostningsgodtgørelse) til selskaber genindført fra 1/1 2017.
  • Fradrag for negative renter på bankkontoen er muligt, selvom der ikke er taget højde for det i lovgivningen.

SkatteMemo ajourføres af Business Development Manager Flemming Bach, Karnov Group Denmark A/S, og udkommer to gange om året - i februar og august.

Andre formater