Bog: Sikkerheds- og kreditorrettigheder
204,00 kr. 255,00 kr. inkl. moms

2. udgave af bogen "Tings- og kreditorret – kompendium" er i produktion og forventes at komme på lager primo maj 2023.

 

Kompendiet gennemgår de grundlæggende sikkerhedsrettigheder i fast ejendom samt kreditor- og skyldnerrettigheder.

Kompendiet bygger på:

  • ”Sikkerhed i fast ejendom”, 2. udgave, 2014, af Peter Mortensen
  • ”Kreditorerne”, 2. udgave, 2014, af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen 
  • ”Lærebog i Obligationsret II”, 4. udgave, 2014, af Bo von Eyben, Ivan Sørensen og Peter Mortensen

Målgruppe

Kompendiet kan anvendes af alle universitetsstuderende m.v., der beskæftiger sig med grundlæggende pante- og insolvensret. Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende, der følger faget Sikkerheds- og kreditorrettigheder på den juridiske bacheloruddannelse ved Københavns Universitet.

Om forfatterne

Caroline Overgaard er stud.jur. hos Gorrissen Federspiel og er nu ved at tage en LLM i International Business Law ved King’s College of London.

Jesper Münther arbejder i Justitsministeriet og underviser i bl.a. Sikkerheds- og kreditorrettigheder ved Københavns Universitet.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

1 - Panteretsbegrebet
2 - Sikringsakt, transport og anden overførelse
3 - Panterettens omfang
4 - Prioritetsstillingen mellem flere panterettigheder
5 - Ejerpantebreve og skadesløsbreve
6 - Forholdet mellem pantsætter og panthaver
7 - Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder
8 - Udlæg
9 - Konkurs og rekonstruktion – indledning og hovedretsvirkninger
10 - Tvangsauktion
11 - Rekonstruktion
12 - Gældssanering
13 - Aktiver undtaget fra kreditorerne
14 - Konkurs- og tvangsakkordordenen
15 - Omstødelse
16 - Modregning
17 - Skyldners gensidigt bebyrdende aftaler