Bog: Revisormanual 2018-1
438,00 kr. 547,50 kr. inkl. moms

Manualen giver et hurtigt overblik over de forskellige revisionsformer og deres omfang, og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger.

Revisormanualen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold. 

Denne udgave indeholder de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

Alle love, der blev vedtaget før 01.01.18, er indarbejdet, og satser og regler er blevet ajourført. Endvidere er væsentlige ændringer anført, hvor der er stillet lovforslag eller sendt i høring.

Følgende væsentlige ændringer er indarbejdet/anført i denne udgave:

  • Nyt afsnit om ”ikke erhvervsmæssig virksomhed” og beskatningen af disse.
  • De nye regler om ”pengetanke”
  • De væsentligste ændringer i Finansloven for 2018. Det drejer sig om ændringer i håndværkerfradraget, udligningsskatten mv.
  • De nye regler om aldersopsparing, ratepension og børneopsparing.
  • Udbetaling af efterlønsbidragene.

Revisormanualen udkommer to gange årligt, i februar og i august.

Bilag til bogen

Handelsværdien pr. 19.05.93