Bog: Revisormanual 2017-1
399,00 kr.

Manualen giver et hurtigt overblik over de forskellige revisionsformer og deres omfang, og indeholder henvisninger til relevante love, bekendtgørelser og vejledninger.

Revisormanualen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk om de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser til brug for rådgivning inden for regnskab, skat, moms, selvangivelse og arbejdsmarkedsforhold.

Denne udgave indeholder de nyeste ændringer inden for skat, moms, arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold mv.

Alle love, der blev vedtaget før 1. januar 2017, er indarbejdet, og satser er blevet ajourført. Afsnittet om afskrivninger er omskrevet og gjort mere overskueligt. Afsnittet Ophør af virksomhed er ligeledes omskrevet samt afsnittet om Goodwill. Andre nye praksisændringer er indarbejdet.

Moms og afgifter: 
De vigtigste regler og satser er taget med i Revisormanualen og beskrevet kortfattet. Det kan derfor anbefales, at man læser Momsmanualen, Afgiftsmanualen og EU-Momsmanualen, hvis man har behov for fuldt overblik over disse områder

Revisormanualen udkommer to gange årligt, i februar og i august.