Bog: Revisorloven med kommentarer

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

5. udgave af bogen "Revisorloven med kommentarer" er i produktion og forventes at udkomme ultimo oktober 2018. 

Bogen gennemgår reglerne i revisorloven

Den finansielle krise har vist, hvor afhængige vi fortsat er i samfundet af at kunne lægge revisors erklæringer til grund for en lang række vigtige beslutninger.

Revisorloven blev i 2016 ændret på en række områder i forbindelse med gennemførelse af nye EU-regler på revisorområdet, herunder udnyttelse af en række optioner i en ny forordning om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Det har skabt behov for en ny udgave af bogen.

Ændringerne vedrører især:

  • Definition af virksomheders interesse for offentligheden
  • Revisors uafhængighed
  • Revisionsvirksomheders interne organisation og kvalitetsstyring
  • Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder