Bog: Revisorhåndbogen 2017 - Revision
1.315,00 kr.

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Revision omfatter gældende revisorlov med tilhørende bekendtgørelser, herunder de væsentlige ændringer af revisorloven vedtaget i 2016 og de nye bekendtgørelser til loven, samt retningslinjer for kvalitetskontrol. Herudover vejledninger om revisors erklæringer, uafhængighed og efteruddannelse samt alle gældende standarder om kvalitetsstyring, revision, review, andre erklæringsopgaver med sikkerhed og beslægtede opgaver – baseret på internationale standarder – samt standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber.

Endvidere indeholder bogen ”Yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning”. Endelig indeholder bogen regler for revision af visse institutioner, der modtager statsstøtte, samt eksempler på revisors erklæringer i disse institutioner.

Håndbogen indeholder også regler for revisors etiske adfærd og en oversigt over standarder mv. fra International Federation of Accountants (IFAC).

Revisionsudtalelser fra Revisionsteknisk Udvalg og retningslinjer for kvalitetskontrol udkommer som et separat bind 3 i løbet af efteråret 2016.

Se også Revisorhåndbogen 2017 - Regnskab.

Begge titler kan også købes som en samlet pakke i abonnement, læs mere her

Bemærk
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbogen - Revision udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater