Bog: Revisorhåndbogen 2017 - Regnskab
1.175,00 kr.

Revisorhåndbogen er et opslagsværk, opdelt i en regnskabs- og en revisionsdel.

Revisorhåndbogen - Regnskab omfatter årsregnskabsloven med tilhørende bekendtgørelser, bogføringsloven, den selskabsretlige lovgivning, herunder selskabsloven og en række bekendtgørelser og vejledninger til loven, såvel som Erhvervsstyrelsens vejledninger om iværksætterselskaber og Det Offentlige Ejerregister. Ligeledes indeholder bogen den nye Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder (2016) samt Finansanalytikerforeningens »Anbefalinger & Nøgletal 2015«.

Desuden er optrykt anbefalinger om god selskabsledelse (Corporate Governance) i Danmark. Endvidere er optrykt en række af de EU-godkendte internationale standarder (IFRS). Yderligere indeholder håndbogen oversigter over EU-selskabsretsdirektiver samt over gældende standarder og fortolkninger fra IASB og fra det europæiske børstilsynsorgan ESMA.

Se også Revisorhåndbogen 2017 - Revision.

Begge titler kan også købes som en samlet pakke i abonnement, læs mere her

Bemærk
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Revisorhåndbogen - Regnskab udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater