Bog: Revisoransvar

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Revisoransvar, 9. udgave er i produktion og forventes at komme på lager ultimo januar 2021. Denne bog vil også udkomme som olinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

Revisoransvar udkommer nu i en ny og opdateret 9. udgave! Få overblik over revisoransvaret

En revisors juridiske ansvar kan deles op i tre ansvarsformer: det erstatningsretlige, det strafferetlige og det disciplinære ansvar. Revisoransvar behandler disse tre ansvarsformer indgående og er ajourført med de nyeste regler på området.

Bogen redegør derudover for revisors funktion og opgaver, revisorrettens historiske udvikling og det retlige grundlag for revisors arbejde.

Nyt i 9. udgave

Siden 8. udgave fra 2013 er revisorlovgivningen blevet gennemgribende opdateret, især i forlængelse af et ajourført EU-revisionsdirektiv og en ny EU-forordning om revision af virksomheder af interesse for offentligheden. Disse ændringer er inddraget i bogen. Af særlig relevans i bogens sammenhænge er ændringerne inden for det disciplinære system. Den nyeste doms- og revisornævnspraksis er også medtaget.

Målgruppe

Bogen henvender sig til revisorer, revisorkandidatstuderende og alle, som i øvrigt beskæftiger sig professionelt med revisorers ansvar, f.eks. advokater, anklagemyndighed, domstole og medlemmer af selskabers direktioner og bestyrelser.

Om forfatterne

Bogen er skrevet af Jakob Lentz, partner hos Bruun & Hjejle, Amalie Kjær Hassager, advokat hos Bruun og Hjejle og Lars Kiertzner, chefkonsulent hos FSR – danske revisorer.

Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager er begge advokater i Bruun og Hjejles procesafdeling og har omfattende erfaring med retssager, voldgiftssager og undersøgelser. Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager har betydelig erfaring med rådgivning af rådgivere, i særdeleshed revisorer og revisionsvirksomheder, herunder i ansvarssager for domstolene og disciplinærsager for Revisornævnet samt vedrørende regulatoriske forhold, f.eks. i forbindelse med tilsynsreaktioner og i relation til hvidvasklovens forpligtelser.

Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor, ph.d. og chefkonsulent i FSR-danske revisorer.