Bog: Retsretorik
596,00 kr. 745,00 kr. inkl. moms

Advokater med sans for retorik vinder retssager over advokater, som kun kan snakke jura. Det viser Danmarks første afhandling om den sproglige kamp i retssalene

Målet med bogen er at vise, hvordan retorik på en værdifuld og relevant måde sætter spørgsmålstegn ved den gængse forestilling om, at det i juridisk procedure kun drejer sig om at sammenholde fakta med retskilderne.

I Retsretorik analyserer forfatteren en række danske retssager – både civile sager og straffesager – fra Retten i Roskilde, Sø- og Handelsretten og Østre Landsret. Bogen vedrører både den skriftlige forberedelse af retssager og selve hovedforhandlingen, og er den første danske analyse af, hvordan advokaters ord og argumenter påvirker udfaldet af en retssag. Forfatteren viser, at udfaldet af juridiske sager ofte følger advokatens retoriske formåen.

Målgruppe

Retsretorik henvender sig primært til advokater, dommere og andre juridiske praktikere, og anvendes også som lærebog ved de juridiske fakulteter i København og Aarhus.

Om forfatteren

Maria Louise Staffe er uddannet cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet, og erhvervede i 2008 en ph.d.-grad i retorik og jura. Hun har bl.a. undervist danske og amerikanske advokater i retorik, og har tidligere udgivet bogen ”Winning With Words”.