Karnov Retspleje og Strafferet 2016
2.540,00 kr.

Med Karnov Retspleje og Strafferet 2016 får du omfattende kommentarer med fortolkninger og omtale af praksis, domme og afgørelser m.m., udarbejdet af førende specialister på området.

Bogen er ajourført til og med 1. juli 2016 og udarbejdet på grundlag af Karnovs Lovsamling. Bogen er opdelt i fire centrale områder:

  • Retsplejelov - herunder Retshjælp og fri proces, Afgifter, Andre almindelige bestemmelser, Internationale bestemmelser, Voldgift
  • Strafferet - herunder Straffuldbyrdelse, Straf for folkedrab og International strafferet.
  • Menneskerettigheder
  • Udlændinge

Til lovene finder du ligeledes relevante gældende bekendtgørelser og cirkulærer.

Bogen indeholder også systematisk register og stikordsregister. Retsplejeloven har derudover et selvstændigt systematisk register.

*Bemærk

Karnov Retspleje og Strafferet kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Karnov Retspleje og Strafferet udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater