Onlinebog - Retsafgifter
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Praktisk håndtering af retsafgifter

Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter.

Forfatterne analyserer desuden den retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål, der har udviklet sig gennem årene, og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne og Højesteret.

Bogen beskriver bl.a.:

  • De forskellige typer af afgifter, herunder grund- og tillægsafgifter samt berammelsesafgift
  • Retsafgifter ved almindelige civile sager
  • Hvornår, der kan siges at være tale om en sag om prøvelse af myndighedsudøvelse
  • Hvornår, der kan beregnes en værdi af et anerkendelsessøgsmål
  • Afgiftsfrie sagstyper
  • Retsafgifter for anmodninger indleveret til foged- og skifteretterne
  • Skifteafgifter, herunder de nye afgifter for ordningen med bobehandling af ægtefælleskifter
  • Afgift for udskrifter og forespørgsler
  • Retternes tilrettelæggelse af opgaven med beregning og opkrævning af retsafgifter
  • Hvornår, det er muligt at få tilbagebetalt retsafgifter

Målgruppe

Bogen er relevant for alle, der i det daglige beskæftiger sig med beregning, betaling og opkrævning af retsafgifter, f.eks. advokater, inkassobureauer og domstolene.

Om forfatterne

Ann-Britt Belisario er dommerfuldmægtig ved Østre Landsret, hvor hun har ansvaret for journalafdelingen, der beregner og opkræver retsafgifter i landsretten. Anja Olsen er sekretariatschef ved Retten i Roskilde og har mange års erfaring med beregning og opkrævning af retsafgifter fra forskellige byretter. Begge forfattere underviser i emnet, både inden for Danmarks Domstole og privat for advokater, advokatsekretærer, inkassobureauer m.v.