Bog: Retsafgifter
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Praktisk håndtering af retsafgifter

Bogen gennemgår retsafgiftslovgivningen med fokus på, hvordan man korrekt beregner og opkræver retsafgifter.

Forfatterne analyserer desuden den retspraksis vedrørende værdiansættelser i civile søgsmål, der har udviklet sig gennem årene, og inddrager en lang række både trykte og utrykte afgørelser fra landsretterne og Højesteret.

Bogen Retsafgifter beskriver bl.a.:

  • De forskellige typer af afgifter, herunder grund- og tillægsafgifter samt berammelsesafgift
  • Retsafgifter ved almindelige civile sager
  • Hvornår, der kan siges at være tale om en sag om prøvelse af myndighedsudøvelse
  • Hvornår, der kan beregnes en værdi af et anerkendelsessøgsmål
  • Afgiftsfrie sagstyper
  • Retsafgifter for anmodninger indleveret til foged- og skifteretterne
  • Skifteafgifter, herunder de nye afgifter for ordningen med bobehandling af ægtefælleskifter
  • Afgift for udskrifter og forespørgsler
  • Retternes tilrettelæggelse af opgaven med beregning og opkrævning af retsafgifter
  • Hvornår, det er muligt at få tilbagebetalt retsafgifter

Målgruppe

Retsafgifter er relevant for alle, der i det daglige beskæftiger sig med beregning, betaling og opkrævning af retsafgifter, f.eks. advokater, inkassobureauer og domstolene.

Om forfatterne

Ann-Britt Belisario er dommerfuldmægtig ved Østre Landsret, hvor hun har ansvaret for journalafdelingen, der beregner og opkræver retsafgifter i landsretten. Anja Olsen er sekretariatschef ved Retten i Roskilde og har mange års erfaring med beregning og opkrævning af retsafgifter fra forskellige byretter. Begge forfattere underviser i emnet, både inden for Danmarks Domstole og privat for advokater, advokatsekretærer, inkassobureauer m.v.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.