Bog: Produktefterligninger
450,00 kr. 562,50 kr. inkl. moms

Fremstillingen indeholder en udførlig gennemgang af regelsættet og retspraksis i Danmark, Sverige og Norge inden for piratkopiering og produktefterligning, men knytter også an til den internationale udvikling

Retshåndhævelsen giver fortsat anledning til problemer, og en særlig opmærksomhed er derfor givet det processuelle system og erstatningsfastsættelsen.

Piratkopiering og produktefterligninger er i fortsat udvikling. På tilsvarende måde intensiveres rettighedshavernes bestræbelser på at sikre deres rettigheder i et marked, der bliver alt mere internationalt. Retsområdet udbygges særligt gennem initiativer fra EU, men i den praktiske hverdag er det i første række domstolene, der trækker grænserne for, hvor langt piratkopiering og produktefterligning kan gå.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med produktbeskyttelse, men fokuserer særligt på rådgiverens behov.

Forfatteren
Forfatteren er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert.