Procesret for pante- og toldfogeder
260,00 kr.

Blandt retsplejelovens sager om tvangsinddrivelse udgør pante- og toldfogedudlæg langt den største del. Disse pante- og toldfogedudlæg har, trods deres omfang, ikke nogen større plads i den foged- og procesretlige litteratur. Bogen Procesret for pante- og toldfogeder dækker nu dette område. Bogen giver en grundlæggende gennemgang af procedurereglerne i forbindelse med pante- og toldfogedudlæg. De materielle fogedretlige regler og de forvaltningsretlige regler er kun medtaget i det omfang, de har betydning for fremstillingen. Bogen er ajourført med henvisninger til lovgivning og retspraksis indtil 1. maj 1997.