Procesdokumenter i civile sager
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af bogen er i produktion og forventes at udkomme ultimo november 2018. 

En samlet fremstilling af de civilprocessuelle dokumenter

Bogen giver en praktisk gennemgang af brugen og udformningen af dokumenter til civile sager og kan bruges som inspiration og kvalitetssikring i det daglige arbejde med retssager ved domstolene. Fremstillingen følger en retssags kronologi og tager udgangspunkt i en konkret civil sag, der blev ført fra byret til Højesteret. Forfatterne gengiver processkrifter fra denne retssag, ført af erfarne procedureadvokater.
Bogens vinkel er overvejende praktisk og subjektiv frem for teoretisk og objektiv, og forfatternes anbefalinger gives i lyset af den aktuelle praksis og egne erfaringer.

Bogen indeholder:

  • En samling af de hyppigst forekommende processkrifter
  • Anbefalinger og overvejelser til det enkelte processkrifts indhold
  • Et samlet kapitel om generelle forhold for procesdokumenter

SAGT OM BOGEN:

“Bogens indhold med gode praktiske vinkler og betragtninger er præget af forfatterens store praktiske erfaring som dommer og advokat. Og en sund håndværksmæssig tilgang.”
- Uddrag af anmeldelse i Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 2 - 2012

Målgruppe
Bogen kan bruges både i det praktiske retsliv og til undervisning.

Om forfatterne
Christian Lundblad er retspræsident ved retten i Aalborg, MBA, og tidl. advokat og ekstern lektor i proces ved Københavns Universitet.

Håkun Djurhuus er én af Danmarks førende miljøretsadvokater. Håkun Djurhuus er herudover en særdeles rutineret procedør og virker også som voldgiftsdommer.

NYT Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.