Bog: Praktisk behandling af straffesager
296,00 kr.

Er du ny anklager? Bogen giver indblik i, hvordan straffesager behandles.

Den beskriver, hvordan man praktisk behandler straffesager fra sagens opstartstidspunkt til afslutningen i retten. I ni kapitler gennemgås:

  • Politiets og anklagemyndighedens opbygning
  • Retsgrundlaget
  • Straffesagens aktører, herunder anklagemyndigheden, domstolen, forsvareren, tiltalte, vidner, bistandsadvokat, kriminalforsorgen, retspsykiatrisk klinik, offentligheden og erstatningsparter
  • Efterforskning
  • Vurdering af tiltalespørgsmålet
  • Tiltalerejsning
  • Sanktioner
  • Retsarbejdet
  • Straffesagen efter hovedforhandlingen

Bogen kobler det praktiske retsarbejde sammen med de retlige og demokratiske regler, som primært findes i retsplejeloven.

Målgruppe
Bogen henvender sig til alle med interesse for straffesager - især som en hjælp til nye anklagere.

Forfatteren
Bogens forfatter er politiadvokat, Michael Jørgensen.