Bog: Opkrævningsloven med kommentarer

Bemærk venligst

Denne onlinebog indgår også som en del af Karnovs Onlinebogpakke til kommunale jurister.

387,00 kr. 483,75 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

De fleste danskere er på en eller anden vis i kontakt med opkrævningsloven – som virksomhedsrepræsentant, skatteyder, måske som myndighedsperson eller lignende. Formålet med opkrævningsloven har været at samle en del forskellige administrative regler omkring skatter og afgifter i en fælles lov.

Bogen er en klassisk lovkommentar med detaljeret gennemgang af samtlige bestemmelser og praksis knyttet hertil og den giver læseren en overskuelig fremstilling af de komplekse administrative bestemmelser.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle, der kommer i berøring med spørgsmål omkring skatte- og afgiftsopkrævning, herunder advokater, revisorer og andre rådgivere samt medarbejdere i SKAT, interesseorganisationer og ved domstolene.

Anmeldelse

Læs Jan Pedersen´s anmeldelse af bogen, bragt i UfR nr. 44, 2018 HER.