ONLINEBOG - Ophavsretsloven med kommentarer
1.396,00 kr. 1.745,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Ophavsretsloven med kommentarer foreligger nu i 6. udgave og gennemgår den danske ophavsretslovgivning med henblik på både at give overblik og detaljeret specialviden.

Bogen indeholder bl.a.:
  • Redegørelse for ophavsrettens baggrund, de ophavsretlige forvaltningsorganisationer og de internationale regler på området, herunder EU-direktiverne.
  • Kommentarer til alle paragrafferne i ophavsretsloven med udførlige henvisninger til litteratur og retspraksis. Dette udgør bogens hoveddel. Siden 5. udgave i 2011 er der kommet flere lovændringer og masser af ny retspraksis.
  • Domsregister og et omfattende stikordsregister.

Ophavsretsloven bygger på et fællesnordisk reformarbejde. Lovmotiver, retspraksis og litteratur fra Finland, Island, Norge og Sverige har derfor interesse herhjemme og indgår i kommentarerne, hvor det er relevant.

Målgruppe

Advokater, organisationsjurister, virksomhedsjurister, dommere, offentligt ansatte og andre, der kommer i berøring med ophavsretten.

Om forfatteren

Peter Schønning er selvstændig advokat i eget advokatfirma. Han har tidligere været kontorchef i Kulturministeriet.