Bog: Omstrukturering - skatteregler i praksis
396,00 kr. 495,00 kr. inkl. moms

En praktisk håndbog om at vælge den rigtige indretning og strukturering af virksomheden

Bogen fortæller, hvordan en virksomhed eller koncern ud fra et skattemæssigt synspunkt bedst kan indrettes og struktureres, både i forbindelse med løbende drift og ved afståelse. Rent praktisk beskrives det, hvordan en virksomhed omdannes til et selskab, og de efterfølgende muligheder for at etablere og omstrukturere en koncern gennemgås.

Bogen er tænkt som en praktisk guide, og hvert kapitel følges op med typiske eksempler, en tjekliste, en tidsplan og henvisninger til relevante lovparagraffer.

Der er taget udgangspunkt i de skattemæssige problemstillinger og udfordringer, men der er også blevet plads til en beskrivelse af selskabsretlige samt revisions- og regnskabsmæssige forhold og problemstillinger.

Følgende emner gennemgås bl.a.:

  • Omdannelse af personlig virksomhed
  • Aktieombytning
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Generationsskifte

Nyt i 2. udgave

Bogen er opdateret på baggrund af lovændringer (lov nr. 591 af 18. juni 2012 og lov nr. 274 af 26. marts 2014) samt ny praksis frem til og med oktober 2014.

Målgruppe

Bogen henvender sig til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer, men som ikke har brug for en omfattende og teoretisk gennemgang af reglerne.

Om forfatterne

René Moody Nielsen – ansat ved Deloitte siden 2012. René har tidligere været ansat ved skatteforvaltningen i Aarhus kommune og SKAT i mere end 20 år og herefter ved Videncentret for Landbrug i 6 år. René er uddannet skatterevisor og har bestået en Master i Skat.

Morten Hyldgaard Jensen – ansat i SKAT. Morten har arbejdet med skatteret siden 1995 både som advokat og skatterådgiver og i SKAT. Morten er uddannet HA-jur. og cand.jur.

Jane K. Bille – ansat ved SEGES (tidl. Videncentret for Landbrug) siden 2007 og tidligere fra 1997-2002. Jane har i flere omgange arbejdet i advokatbranchen. I 2005 erhvervede Jane den juridiske ph.d.-grad med afhandlingen ”Skattemæssig succession ved generationsskifte i levende live og ved død.

Denne udgivelse fås nu også som online bog.

Læs mere om online bøger fra Karnov Group HER.