Bog: Momsmanual 2021-2 - Abonnement
460,00 kr. 575,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden (bemærk fra 2020 2 årlige opdateringer i februar og august). Fristen for opsigelse er d. 31. december for ikke at modtage årets første udgave og d. 31. juli for ikke at modtage den anden udgave.

Momsmanual 2021-2

Første halvår af 2021 har haft stor fokus på de væsentlige ændringer, som er trådt i kraft 1. juli 2021. Det drejer sig dels om One Stop Shop momsreglerne, som omtales i denne udgave, men hvor den detaljerede gennemgang vil blive bragt i EU-Momsma­nualen, dels om de ændrede udtagningsregler, som har overordentlig stor betydning for byggebranchen og for en række andre brancher. Sidstnævnte, som også rummer en ændring vedrørende overdragelse af virksomhed, er detaljeret omtalt i manualen.

Derudover er der kommet en del ganske væsentlige tolkningsbidrag. Det gælder – sæd­vanen tro – indenfor fast ejendom, men derudover har Skattestyrelsen tabt en særdeles principiel sag om fællesregistrering ved Østre Landsret. Sagen har Skatteministeriet indbragt for Højesteret, hvilket i betragtning af en meget klar dom må anses for at være ganske overraskende.

Derudover har foråret budt på et par styresignaler og nogle mere principielle afgørel­ser indenfor andre områder, som alle er medtaget.