Bog: Momsmanual 2018
405,00 kr. 506,25 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2018

SKAT har tabt en sag ved EU-domstolen vedrørende handel med brugte varer, og den endelige afgørelse kom med Vestre Landsrets dom offentliggjort som SKM2017.443.

VLR. Dommen har principiel betydning og giver samtidig skrothandlere en mulighed for at få tilbagebetalt moms for tidligere år. Men der er endnu ikke udsendt styresignal, hvilket efterlader et helt erhverv i usikkerhed om, hvordan praksis bliver ændret og efter hvilke kriterier, der kan søges moms tilbagebetalt.

Herudover er der kommet en lang række afgørelser og styresignaler, hvoraf nogle har ganske bred betydning. Det gælder blandt andet præciseringen af praksis vedrørende legemsøvelser, ligesom SKAT har sendt et styresignal vedrørende ”i nær tilknytning” til undervisning, i høring.

I begyndelsen af sidste år sendte SKAT et styresignal vedrørende udtagningsmoms for personalegoder i høring. Styresignalet blev ændret væsentligt, idet det blev valgfrit, om man ville anvende fradragsreglerne eller udtagningsreglerne ved momsbeskatning af aktiver, som blev vederlagsfrit stillet til rådighed for medarbejderne.

*Bemærk

Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Moms manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.