Bog: Momsmanual 2017
375,00 kr.

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2017

Der er sket mangt og meget på momsområdet i årets løb. Særligt volder reglerne om salg af nyopførte ejendomme og handel med byggegrunde voldsomme problemer, og der savnes i den grad en rød tråd i praksis. Manualen omtaler de væsentligste afgørelser og fokuserer samtidig på de områder, hvor der for alvor er usikkerhed.

En dom fra EU-Domstolen, hvor en dansk virksomhed vandt en sag over Skatteministeriet, vil få stor betydning for regelsættet om handel med brugte varer (brugtvaremoms), når først der er faldet dom ved Vestre Landsret og bør føre til et langt mere fleksibelt regelsæt.

Derudover er der kommet adskillige afgørelser, styresignaler mv., som ændrer eller præciserer praksis på en lang række områder.

Endelig har SKAT sendt et styresignal i høring, som kan betyde, at virksomhederne helt skal ændre fremgangsmåde ved køb af aktiver, som stilles vederlagsfrit til rådighed for medarbejdere, herunder mobiltelefoner, bærbare computere mv. SKAT lægger op til, at reglerne om udtagningsmoms skal anvendes. Ved redaktionens slutning var det usikkert, hvornår de ændrede regler træder i kraft. 

*Bemærk

Se abonnementsbetingelser her: Handels- og leveringsbetingelser

Moms manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater