Momsmanual 2016
399,00 kr.

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet. Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2016

2016 har momsmæssigt været et udsædvanligt begivenhedsrigt år. SKAT har ændret praksis vedrørende holdingselskaber, hvilket væsentlig udvider adgangen til momsfradrag. Derudover er der ændringer af praksis på vej vedrørende fast ejendom, hvor et par kendelser fra Skatteankestyrelsen indebærer at særligt sondringen mellem byggegrund og eksisterende bebygget ejendom må ændres væsentligt.

Endelig er der kommet ganske mange enkeltafgørelser og styresignaler, som for nogles vedkommende ændrer ganske markant på praksis.

*Bemærk

Momsmanual kan også købes i abonnement.
Se abonnementsbetingelser her: Handels-og leveringsbetingelser

Moms manual udkommer en gang om året. Faktura sendes særskilt ved hver udgivelse.

Har du allerede tegnet abonnement på udgivelsen fremsendes den automatisk.

Andre formater