Bog: Momsmanual 2020-2
495,00 kr. 618,75 kr. inkl. moms

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

 

Momsmanual 2020-2

Dette forår har budt på færre ændringer på lovgivningssiden, både fra EU og fra Folketinget. Dette skyldes især coronakrisen, der har præget den politiske dagsorden. Til gengæld er der offentliggjort flere styresignaler og principielle afgørelser end forventet. Coronakrisen har medført, at de nye regler om One Stop Shop for fjernsalg af varer udskydes, og derfor først forventes at træde i kraft 1. juli 2021, i stedet for som tidligere varslet 1. januar 2021.

Coronakrisen har også medført, at EU ikke har nået at behandle og godkende de fremtidige regler om udtagningsmoms. Skatteministeriet har derfor oplyst, at reglerne ikke som forventet træder i kraft 1. juli 2020 som varslet. Det forventes, at reglerne i stedet vil træde i kraft 1. januar 2021, men endnu med en del usikkerhed.

Det er ikke kun i forhold til lovændringer, at coronakrisen har kunnet mærkes, også for Skattestyrelsen har konsekvenserne af, at Danmark blev lukket ned været mærkbare. Men ikke desto mindre er der kommet nogle vigtige fortolkningsbidrag også på momsrådet. Det gælder eksempelvis, og nærmest sædvanen tro, fast ejendom, hvor der er udsendt styresignal vedrørende KPC-dommen og flere interessante afgørelser, men også på andre områder er der kommet værdifulde tolkningsbidrag.

Momsmanualen udkommer nu 2 gange om året i februar og august.