Momsmanual 2021-1 - abonnement
460,00 kr. 575,00 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden (bemærk fra 2020 2 årlige opdateringer i februar og august). Fristen for opsigelse er d. 31. december for ikke at modtage årets første udgave og d. 31. juli for ikke at modtage den anden udgave.

Momsmanual er et alfabetisk opslagsværk, der giver overblik over reglerne på momsområdet.

Momsmanualen er et nyttigt redskab til brug for udarbejdelse af momsregnskab for momsregistrerede personer og virksomheder.

Momsmanual 2021-1

Som sædvanligt har fast ejendom fyldt en del i den offentliggjorte praksis, men efteråret har også budt på en ændring af Skattestyrelsens praksis for overdragelse af momsfrie virksomheder, som man skal være særligt opmærksom på.

Som følge af, at coronakrisen er forlænget, og yderligere forlængelse ikke kan udelukkes, har vi medtaget et kort overblik over de hjælpepakker, der er gældende ved redaktionens afslutning.

Den kommende One-Stop-Shop ordning for fjernsalg med varer, vil træde i kraft 1. juli 2021, og det vil være muligt at tilmelde sig ordningen i løbet af foråret. Pt. er udmeldingen fra Skattestyrelsen, at tilmeldingen kan ske allerede fra april.

Som følge af Coronakrisen har EU endnu ikke godkendt de fremtidige regler om udtagningsmoms.

Det er pt. Ikke oplyst fra Skatteministeriet, hvornår reglerne forventes godkendt og kan træde i kraft. Det er dog sandsynligt, at de nye regler vil træde i kraft umiddelbart efter EU‘s godkendelse af de danske særregler.

Handelsaftalen mellem Storbritannien og EU, som blandt andet betyder gensidig toldfrihed for udveksling af varer med oprindelse i Storbritannien og/eller EU, vil blive omtalt detaljeret i EU-Momsmanualen, og gengivet i hovedtræk her i Momsmanualen.

Momsmanualen udkommer nu 2 gange om året i februar og august.