Abonnement på bog: Moms- og AfgiftsMemo - Februar 2020
515,00 kr. 643,75 kr. inkl. moms
Abonnement på bog, pris pr. år, opsiges inden (bemærk 2 årlige opdateringer i februar og september) 31. december for ikke at modtage årets første udgave i februar og 31. juli for ikke at modtage den anden udgave i september.

Moms- og AfgiftsMemo er et praktisk minileksikon, der henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for moms og afgifter.

Momsdelen indeholder beskrivelser og forklaringer på alle relevante emner i relation til moms.

Afgiftsdelen gennemgår systematisk de mest anvendte love. Hvert afsnit indeholder klare angivelser af, hvem der skal betale afgiften, af satser, fritagelsesbestemmelser og mulighederne for at få godtgørelse.

Moms- og AfgiftsMemo er opdateret med de seneste regler, satser og relevante afgørelser.

I denne udgave er de væsentligste ændringer og nyheder:

Opdaterede afgiftssatser for 2020 samt den seneste praksis. Særligt, er der indført et afsnit om moms ved handel med fast ejendom, hvor bl.a. ændringerne i praksis omkring byggegrunde, som følge af EU-domstolens afgørelse i sag C-71/18 KPC Herning, er medtaget. Herudover er bogen opdateret med lovændringer vedr. handel med andre EU-lande og trekantshandler samt de nye begrænsninger i rejsebureauers anvendelse af rejsebureaumoms.

Endelig er afgiftsdelen opdateret med ophævelse af afgiften af nødder pr. 1/1 2020, samt de væsentligt forhøjede afgifter på engangsbestik, plastikposer mv. Herudover er bogen naturligvis opdateret med den seneste udvikling i praksis, også vedr. energiafgifter.