Bog: Moms- og AfgiftsMemo, august 2017
485,00 kr.

Ny udgave er i produktion og forventes at udkomme ultimo februar.

Moms- & AfgiftsMemo er et praktisk minileksikon, der henvender sig til alle, som har brug for hurtige og konkrete oplysninger inden for moms og afgifter.

Bogen er opbygget som et alfabetisk opslagsværk og delt op i en momsdel og en afgiftsdel.

Momsdelen indeholder beskrivelser og forklaringer på mere end 200 emner og begreber.

I afgiftsdelen kan du finde beskrivelser af alle afgiftslovene. Hvert afsnit indeholder klare angivelser af, hvem der skal betale afgiften, satser, fritagelsesbestemmelser og mulighederne for at få godtgørelse.

Moms- & AfgiftsMemo er opdateret med de seneste regler, satser og relevante afgørelser. I denne udgave er der bl.a. et nyt afsnit om bloggere samt fokus på:

  • formidling af lægekonsultationer og receptfornyelser via en internetportal er momsfritaget
  • SKAT accepterer en standardsats på 2,5 pct. af den samlede betaling for kantinedriften til den eksterne operatør, som udtryk for de indirekte produktionsomkostninger i såkaldte type 2 kantineordninger
  • virksomhedens tilbagebetaling eller reduktion af afgiftsbetalinger indenfor en række afgifter skal indberettes, hvis de overstiger 500.000 euro i et kalenderår
  • biografer og teatre har efter 1/1 2017 mulighed for afgiftsgodtgørelse for elektricitet efter de almindelige regler, da forlystelser ikke længere er en del af de liberale erhverv efter bilaget til ELAL

Moms- & AfgiftsMemo ajourføres af momsspecialist Kasper Harvey Hansen, DONG Energy, og udkommer to gange om året - i februar og august.

Andre formater