Den juridiske vejledning 2016/Lønsumsafgift
260,00 kr.

Vejledningen omfatter:

  • Lønsumsafgiftslovens historiske baggrund og lovændringer
  • Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a
  • Registrering af virksomheden LAL §§ 2 - 3
  • Hvordan skal lønsumsafgiften opgøres? LAL §§ 4 - 5
  • Ansatte og lønsum LAL § 4.