Bog: Lønmodtagernes garantifond

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Ny og opdateret 5. udgave af Lønmodtagernes Garantifond er i produktion og forventes at udkomme medio maj 2021.

Lov om Lønmodtagernes Garantifond med kommentarer er en klassisk lovkommentar, som også kan bruges som håndbog, når retsstillingen på området skal fastlægges.

Lov om Lønmodtagernes Garantifond er en af de mest centrale love på arbejdsmarkedet. Mange, arbejdsgivere såvel som lønmodtagere og dermed også disses forskelligartede repræsentanter, stifter bekendtskab med den – især i lyset af de senere års konkurser som følge af de samfundsmæssige konjunkturer og senest Coronapandemien.

Loven rejser en lang række komplicerede fortolkningsproblemer inden for områderne arbejdsret, ansættelsesret, EU-ret, konkursret, insolvensret og skifteret. Kommentarerne bygger på forarbejder, teori og på den omfattende retspraksis og administrative praksis, der har udviklet sig gennem årene.

Bogen har indarbejdet de omfattende ændringer i loven, som senest er gennemført primo 2021

Målgruppe

Bogen er uundværlig for alle, der som praktikere beskæftiger sig med lovens problematikker, f.eks. virksomheder, advokater, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, arbejdsløshedskasser, revisorer og andre rådgivere.
Kommentaren er skrevet med henblik på at både jurister og ikke-jurister kan søge hjælp heri.

Om forfatterne

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC Group, adjungeret professor på Aalborg Universitet og ekstern lektor på CBS. Han er tillige forfatter til en lang række bøger bl.a. inden for arbejdsret.

Bo Lauritzen er tidligere jurist i LG, nu advokat (H) og fast kurator ved Sø- og Handelsretten. Han er tillige forfatter til bøger og artikler inden for insolvensretten.