Bog: Lærebog i obligationsret II

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Lærebog i Obligationsret II, 5. udgave er i produktion og forventes at komme på lager primo oktober 2022.

Lærebog i Obligationsret II

Bogen giver sammen med Lærebog i Obligationsret I en grundig fremstilling af obligationsretten. Den indfører læseren i:

  • Personskifte i skyldforhold (debitor- og kreditorskifte)
  • Fordringers ophør – særligt om modregning og forældelse
  • Hæftelsesformer – herunder illustreret ved eksempler på hæftelsen i kautionsforhold samt i forskellige selskabsforhold

Nyt i 5. udgave

I forhold til bogens 4. udgave er kapitlet om hæftelsesformer samt afsnittet om modregning nyskrevet. Derudover er fremstillingen generelt ført ajour indtil den 1. maj 2022 med den nyeste lovgivning, retspraksis og litteratur.

Målgruppe

Bogen tilsigter – sammen med Lærebog i obligationsret I – at være lærebogsgrundlag i faget Obligationsret på de videregående uddannelser. Derudover er den også velegnet som oplagsværk for praktikeren, da den omtaler relevant praksis på området.

Om forfatterne

Lærebog i Obligationsret II er skrevet af professor, dr.jur. Peter Mortensen, som underviser og forsker i formueret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Det samme gælder professor, dr. jur. Bo von Eyben indtil hans pensionering i 2017.