Bog: Lærebog i entertainmentret
556,00 kr. 695,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

I videoen fortæller Jakob Plesner Mathiasen om hvorfor han og Lasse Lau Nielsen har valgt at skrive bogen.

Lærebog i entertainmentret beskæftiger sig med de juridiske problemstillinger, som opstår inden for underholdningsbranchen.

I bogen behandles bl.a. problemstillinger i relation til: 

 • Musik
 • Film
 • Konceptbeskyttelse
 • Retten til eget navn og billede
 • Persondata
 • Sociale medier
 • Sport
 • Blokering af ulovligt indhold på internettet
 • Internetplatformes ansvar
 • Brug af kendetegn og varemærker

Bogens kapitler er skrevet af eksperter inden for de pågældende discipliner og bogens redaktører varetager undervisningen i faget entertainmentret på Københavns Universitet.

Uddrag fra anmeldelse i ET nr. 33/2019:

"..Der er efter min mening tale om en særdeles vellykket og velskrevet fremstilling. Alle kapitler er stramt strukturerede og præget af et klart, præcist, letlæseligt sprog. Der er derfor ingen tvivl om, at bogen er meget velegnet som lærebog i faget. Samtidig er de redegørelser, der findes i en række af kapitlerne, meget grundige og udførlige, og bl.a. med detaljerede gennemgange af ikke alene dansk, men for visse kapitlers vedkommende også udenlandsk praksis. Desuden er alle forfatterne specialister i de emner, kapitlerne drejer sig om, og forholder sig selvstændigt reflekterende og kritisk til stoffet. Selvom bogen primært er skrevet som lærebog, vil den derfor også være særdeles velegnet som håndbog for advokater, dommere og andre, der arbejder praktisk med entertainmentret..." (anmelder: Morten Rosenmeier)

Målgruppe
Bogen er skrevet som en lærebog til brug for universitetsundervisningen i jura. Den er også nyttig som en grundlæggende fremstilling for advokater, dommere, jurister som beskæftiger sig med clearing af rettigheder og andre retsanvendere samt for alle med interesse for entertainmentret.

Om forfatterne
Bogen er redigeret af Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen. Bogens kapitler er skrevet af:

 • Vibeke Borberg
 • Kia Hee Gade
 • Anders Kildsgaard
 • Jakob Plesner Mathiasen
 • Lasse Lau Nielsen
 • Jens Bertel Rasmussen
 • Adam Ringsby-Brandt
 • Nicky Valbjørn Trebbien
 • Knud Wallberg