Bog: Kommunale aktieselskaber

Det er muligt at forudbestille bogen.

Send en mail til kundeservice@karnovgroup.com med titel, varenr., antal samt fakturerings- og leveringsoplysninger

Bogen Kommunale aktieselskaber, 2. udgave er i produktion og forventes at komme på lager i juli 2021. Denne bog vil også udkomme som olinebog. Hold øje med nye onlineudgivelser under onlinebøger.

 

 

 

Kommunale aktieselskaber kommer nu i en ny og opdateret 2. udgave!


Bogen tager læseren med i processen fra forberedelse af etableringen, selve stiftelsen, driften samt ændringer og salg af det kommunale aktieselskab. De kommunalt ejede aktieselskaber befinder sig i et komplekst spændingsfelt mellem offentligretlig- og privatretlig regulering, og det kan være vanskeligt at navigere i, hvilke regler selskaberne og de kommunale ejere skal iagttage.

I kapitlet om processen før etableringen er der blandt andet fokus på, hvilke opgaver et kommunalt aktieselskab i det hele taget kan varetage, og hvordan ejerforholdene kan struktureres.

Etableringsfasen omfatter en beskrivelse af beslutningsprocesserne, herunder inddragelsen af det politiske niveau i kommunen samt de selskabsretlige processer, der skal gennemføres. Også vedtægter og ejeraftale beskrives her.

Driftsfasen er beskrevet i to kapitler – ét der omhandler drift set fra selskabets side, og ét der ser på driften med fokus på kommunens roller som ejer, kontraktpart og myndighed.

Kapitlet om ændringer omhandler blandt andet ændringer i ejerkredsen.

Det afsluttende kapitel om salg giver indblik i den helt særlige proces, der foregår før et salg, og de overvejelser der er særligt relevante i aftaler om overdragelse af kommunale aktieselskaber.

Bogen indeholder et stort antal cases og eksempler, der gør den let at anvende i det daglige arbejde.


Nyt i 2. udgave

Siden 1. udgaven er der kommet en række lang nye love, herunder selskabsloven, en ny offentlighedslov og udbudsloven samt et udkast til lovforslag om kommunal- og regional erhvervsvirksomhed. Ovenstående love mv. er afspejlet i bogen sammen med megen ny praksis, herunder fra det kommunale tilsyn. Dertil kommer, at bogen er udvidet med et nyt kapitel om ændringer af selskabets forhold.

 

Målgruppe

Bogen retter sig mod såvel jurister som ikke-jurister, der arbejder med kommunale selskaber, og den er skrevet så alle kan danne sig overblik over de vigtigste faldgruber og muligheder på området.

 

Om forfatterne

Rikke Søgaard Berth er advokat og partner i Hortens afdeling for Offentlig Regulering, hvor hun leder teamet for forvaltnings- og kommunalret. Rikke har omfattende erfaring med at rådgive om organiseringen af kommunernes opgaver, herunder de retlige rammer der gælder for de kommunale aktieselskaber.