ONLINEBOG - Juridisk rådgivning i kommuner
448,00 kr. 560,00 kr. inkl. moms
Bemærk: Online bøger sælges kun til virksomheder

Bogen introducerer nyttige metoder som brug af enkle procesværktøjer, projektorganisering, business-cases, juridisk risikostyring og kvalitetssikring af sagsbehandlingssystemer 

Når der skal digitaliseres arbejdsgange, skal det ske med respekt for de forvaltningsretlige regler. Når en jurist rådgiver et projekt, forudsætter det kendskab til spillereglerne i projekter. Når en juridisk fejl skal forebygges, kræver det en grundlæggende forståelse af, hvorfor fejl opstår.

En række af de opgaver, som en kommunal jurist skal løse, kræver at juristen tilegner sig kompetencer ud over de rent faglige.

Desuden giver forfatteren eksempler på klassiske opgaver for en kommunal jurist set fra nye vinkler, eksempelvis konsulentopgaver, rådgivning i konkrete sager, forebyggelse af fejl, brandslukning og undervisning.

I bogen indgår konkrete erfaringer fra jurister i forskellige kommuner og fra nogle af de personer, der modtager rådgivning fra jurister i det daglige.

Sagt om bogen

"En særlig kvalitet ved bogen er, at den giver en række helt konkrete redskaber til at tilegne sig nye kompetencer. Læseren kan med bogen og redskaberne i hånden gå direkte hjem og øve sig og finde ud af, hvad der virker og kan give mere værdiskabende rådgivning."

Uddrag af anmeldelse af Maibritt Møller bragt i Danske Kommuner nr. 27, 2016, side 36.

Målgruppe

Bogen er skrevet til kommunalt ansatte jurister og deres ledere. Bogen er også relevant for ansatte i de myndigheder, der fører tilsyn med kommunerne – særligt i Økonomi- og Indenrigsministeriet, i Statsforvaltningen og hos ombudsmanden.

Om forfatteren

Bogens forfatter Britt Vonger har været ansat som juridisk konsulent i Gentofte Kommune siden 2011. Før det har hun arbejdet i KOMBIT som chefjurist og i KL’s juridiske afdeling. Hun er medforfatter til bøgerne Juridisk risikostyring i kommuner fra 2007 og Kommunale aktieselskaber fra 2009.