IPR Håndbogen
496,00 kr. 620,00 kr. inkl. moms

Praktisk og lettilgængeligt opslagsværk og arbejdsredskab

Immaterielle rettigheder, IPR, er i dag den reelle værdi bag de fleste virksomheder i vidensamfundet. Patenter, design, varemærker og knowhow betyder for mange virksomheder i dag mere end maskiner og bygninger.

IPR Håndbogen er et opslagsværk, der i lettilgængelig og komprimeret form forklarer mange af de termer og problemstillinger, der dukker op i det daglige arbejde med immaterielle rettigheder.

IPR Håndbogen indeholder bl.a.:

  • Oversigtsgennemgang af immaterialretten og de internationale systemer til beskyttelse af immaterialrettigheder
  • Oversigt over immateriallovgivningen i samtlige verdens lande med oplysning om national lovgivning og tiltrådte internationale konventioner samt kontaktinformationer til de relevante nationale myndigheder
  • Forklaring af centrale begreber og problemstillinger i immaterialretten med en omfattende henvisning til links og yderligere information

Målgruppe

Bogen er tænkt som et undervisnings- og opslagsværk for jurister, revisorer, bankfolk og andre faggrupper, der beskæftiger sig med immaterialrettigheder. Herudover vil den være et praktisk arbejdsredskab for medarbejdere i virksomheder, der kommer i berøring med immaterialrettigheder.

Om forfatteren

Lars Karnøe er advokat med speciale i immaterialret og konkurrenceret i advokatfirmaet Chas. Hude samt konsulent og partner i Chas. Hude A/S, et af Danmarks største og ældste patent- og varemærkebureauer. Fra 1995 til og med 2003 var Lars Karnøe tilknyttet Skandinaviens største patent- og varemærkebureau, Zacco, som IPR-konsulent og fra 2001 partner, samt tilknyttet advokatfirmaet Zacco advokater som advokat. Ud over hvervet som advokat og IPR-konsulent har Lars Karnøe siden 1998 fungeret som ekstern lektor i immaterialret ved Århus Universitet, ligesom Lars Karnøe årligt forestår undervisning om immaterialret for industri og myndigheder i ind- og udland.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Introduktion til immaterialretsbeskyttelse
1. Begrebet
2. Ophavsret
3. Patentret
4. Brugsmodelret
5. Designret
6. Varemærkeret
7. Andre lignende rettigheder