Bog: Investororienteret CSR-rapportering
248,00 kr. 310,00 kr. inkl. moms

En brugbar og finansielt sammenlignelig CSR-rapportering.

CSR-rapportering omkring miljø, sociale- og ledelsesmæssige aspekter er en vigtig faktor for investorer - og især institutionelle investorer. Denne bog viser, hvordan man kan højne datakvaliteten for CSR-tallene, så der kan udføres valide analyser, der dels viser virksomhedens CSR-performance, og dels gør CSR-rapporteringen brugbar for både investorer og analytikere.

Bogen giver endvidere anvisninger på, hvordan virksomheden kan etablere et godt kontrolmiljø omkring CSR-rapporteringen, som er ligeværdigt med det finansielle kontrolmiljø. Dermed er bogen med til at vise, hvordan CSR-rapporteringen kan arbejde sig ud af positionen som “årsrapportens stedbarn”.

Bogen er praktisk orienteret, og indeholder forslag til definitioner på minimumsdata samt en række præciseringsforslag til den eksisterende lovgivning. Herudover er der appendiks med formelsamling, konverteringstabeller og rapporteringsskema, som kan bruges som opslagsværk.

Bogens værktøjer og anbefalinger udspringer af et omfattende uafhængigt forskningsprojekt.

Målgruppe

Bogen er tænkt som en hjælp til virksomheder, som vil udarbejde en mere investoregnet CSR-rapportering – eller de, som skal rapportere CSR-resultater for første gang, og gerne vil godt i gang. Bogen fungerer desuden som en lærebog til brug for revisorstuderende.

Om forfatteren

Jane Thostrup Jagd arbejder som Control Compliance Officer i A.P. Møller-Mærsk, hvilket indebærer, at hun sikrer kontrolmiljøet for den eksterne finansielle og ikke-finansielle rapportering for gruppen.

Jane Thostrup Jagd har en MBA fra Edinburgh Business School og en Ph.d. fra Copenhagen Business School. Via sin Ph.d. har Jane Thostrup Jagd specialiseret sig i at kvantificere kvalitative data til valide datasæt, der kan bruges til analyse. Derudover er hun uddannet som CSR-assessor fra TwoTomorrows i London.

Investororienteret CSR-rapportering har fået rosende ord i Jyllands-Posten og Erhvervsmagasinet CSR. Læs anmeldelsen her

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

- Tabel- og figuroversigt
- Hvorfor er der brug for denne bog?
- Kan CSR betale sig?
- Regler og vejledninger, der findes
- Regler, der burde findes
- Forslag til minimumsdata
- Hvordan kan virksomheden indsamle valide og fuldstændige data?
- Hvordan skaber virksomheden et godt kontrolmiljø omkring CSR-rapporteringen?
- Kan man måle og kvantificere alt?
- Konklusion