Bog: Introduktion til dansk selskabsret 1
472,00 kr. 590,00 kr. inkl. moms

En ny udgave af udgivelsen er i produktion og forventes på lager medio september 2020.

Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige regulering

Introduktion til dansk selskabsret består af to bind:

  • Introduktion til dansk selskabsret I. Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber
  • Introduktion til dansk selskabsret II. Personselskaber, Foreninger, Fonde. Læs mere her

Dette bind I giver et overblik over selskabsretten og en kort beskrivelse af udviklingen i selskabsretten i EU, der har afgørende betydning for dansk selskabsret, og en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for kapitalselskaber.

Bind II giver en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber), samt fonde, andelsselskaber og foreninger.

Nyt i 5. udgave

Bogen er ført ajour indtil marts 2017. Der er indarbejdet omtale af de nye regler om registrering af selskabers reelle ejere, der træder i kraft i maj 2017.

Målgruppe

Introduktion til dansk selskabsret er udarbejdet til brug for undervisning i selskabsret på juridiske og erhvervsøkonomiske/-juridiske uddannelser. Alle andre, der har brug for et overblik over dansk selskabsret, kan tillige have gavn af bøgerne.

Knytter sig til værket Dansk selskabsret

Introduktion til dansk selskabsret knytter sig til værket Dansk selskabsret, der foreløbigt omfatter:

Om forfatterne

Søren Friis Hansen er professor i selskabsret ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School, og har udgivet en række bøger og artikler om dansk selskabsret og skatteret samt om EU-rettens betydning for dansk ret

Jens Valdemar Krenchel er kommitteret i Realkreditrådet og er leder af dets Bruxelles-kontor. Han har udgivet en række bøger og artikler, hovedsageligt om dansk selskabsret og Corporate Governance. Begge forfattere var medlemmer af det af Erhvervsministeren nedsatte udvalg til modernisering af selskabsretten (Moderniseringsudvalget), hvis betænkning nr. 1498 (2008) ligger til grund for selskabsloven.

Bogens indhold

Indholdsfortegnelse:

Del I: Det selskabsretlige univers
Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber
1.1 Selskabsretten og dens grundbegreber
1.2 Hæftelse for selskabets gæld; Kapitalselskaber og personselskaber
1.3 De enkelte interessegrupper i selskabet
1.4 De selskabsretlige retskilder
1.5 Den selskabsretlige aftalefrihed
1.6 Selskabsretlig registrering og selskabsretlig gyldighed

Kapitel 2: Selskabsretten i kontekst
2.1 Selskabsrettens historie
2.2 Selskabsretten og EU
2.3 Selskabsret og kapitalmarkedsret
2.4 Selskabsret og international privatret
2.5 Selskabsret og skatteret
2.6 Selskabsret og formueret
2.7 Selskabsret og offentlig ret
2.8 Selskabet og medarbejderne
2.9 Selskabsret og retsøkonomi

Del II: Kapitalselskaber
Kapitel 3: Aktie- og anpartsselskaber
3.1 Generelt om aktie- og anpartsselskaber
3.2 Kapitalselskabers retlige karakteristika
3.3 Stiftelse af aktie- og anpartsselskaber
3.4 Kapitalandele (aktier og anparter)
3.5 Kreditorbeskyttelse
3.6 Generalforsamlingen
3.7 Kapitalselskabers ledelse
3.8 Årsrapport og revision
3.9 Erstatningsansvar
3.10 Likvidation og konkurs
3.11 Fusion, spaltning og omdannelse

Kapitel 4: Koncernret
4.1 Generelt om koncernretten
4.2 Selskabsretlige koncerndefinitioner
4.3 Koncernreglerne i kapitalselskabsloven
4.4 Den materielle koncernret